گر از این منزل هایده

گر از این منزل هایده Full Song Download
بانو هایده .. آوازهمایون ... گر از این منزل ویران به سوی خانه روم..HAYEDEH
بانو هایده .. آوازهمایون ... گر از این منزل ویران به سوی خانه روم..HAYEDEH
Baba Pejman
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
T A R I Q A M I N-DK
گر از این مـنزل ویران امان احسان Ehsan aman
گر از این مـنزل ویران امان احسان Ehsan aman
ajmal sapi
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
I love Efaatt very much
جاودانه های تجویدی - هایده ... بگو چه کنم ..          Hayedeh...Tajvidi
جاودانه های تجویدی - هایده ... بگو چه کنم .. Hayedeh...Tajvidi
Baba Pejman
گر نميداني بدان، غم در دل تنگم خانه كرده، كس نكرده با دلم كاري كه غم جانانه كرده
گر نميداني بدان، غم در دل تنگم خانه كرده، كس نكرده با دلم كاري كه غم جانانه كرده
Soltan Taj
هایده ... سراب .چون میروی بی من مرو.. ترانه‌ .. مهین عمید  آهنگ از انوشیروان روحانی
هایده ... سراب .چون میروی بی من مرو.. ترانه‌ .. مهین عمید آهنگ از انوشیروان روحانی
yadesh bekheyr
بانو هایده .. فریاد از این جدایی - درعهد ما ای بیخبران .. HAYEDEH
بانو هایده .. فریاد از این جدایی - درعهد ما ای بیخبران .. HAYEDEH
Baba Pejman
حافظ - خرم آنروز کزین منزل ویران بروم .......... Hafez
حافظ - خرم آنروز کزین منزل ویران بروم .......... Hafez
Faramarz Tizabi
آواز دشتی (دواجرا)..از زندگانی ام گله داردجوانی ام ..هایده _محمودی خوانساری
آواز دشتی (دواجرا)..از زندگانی ام گله داردجوانی ام ..هایده _محمودی خوانساری
Baba Pejman